Нээлттэй ажлын байрны зарлал

Финландын ФЛОМ байгууллага, Монголын Дүлий иргэдийн Үндэсний Холбоо, Дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулагчын холбоо хамтран  хэрэгжүүлж буй “Монголын сонсголгүй иргэдийн ТББ-ыг чадавхижуулснаар хийт сонсголгүй иргэдийг идэвхижүүлэх нь”  2015 – 2017 онд хэрэгжих төсөл